Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 7-8 Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA
Spis treści

ŚWIAT

Zygmunt Bauman (Leeds, Great Britain)
Czy Twitter i Facebook pomagają propagować demokrację i prawa człowieka?
Zygmunt Bauman (Leeds, Great Britain)
On Facebook, intimacy and extimacy
Henry A. Giroux (McMaster University, Hamilton, Canada)
Punishment creep and the crisis of youth in the age of disposability
Lech Witkowski (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Défis de l’autorité et compétences parentales: point de vue du philosophe
Marian Bybluk (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Janusz Korczak i Rosja

TEORIA

Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski)
Zwichnięty czas uczenia się – paideia o rozwidlających się ścieżkach
Monika Jaworska-Witkowska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Nienasycenie i „niewygasła żywotność” Archetypu Wielkiej Matki. Misterium „rodzącego łona” jako symbol uniwersalizmu tworzenia
Julita Orzelska (Uniwersytet Szczeciński)
Pedagogika istotna egzystencjalnie. Tropy niewidziane a (od)zyskane
Łukasz Michalski (Uniwersytet Śląski)
Szachy Bachelarda czyli gra o oddech teoretyczny pedagogiki jako metahumanistyki (wokół Historii autorytetu wobec kultury i edukacji Lecha Witkowskiego)

PRAKTYKA

Wiesław Andrukowicz (Uniwersytet Szczeciński)
Geniusz. Tradycja i wyzwania współczesności
Małgorzata Muszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
„Estetyka możliwości” w jej konkretyzowanym otwarciu na efekt „widzenia binokularnego” ironicznego alegoryka
Piotr Krakowiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wolontariat narzędziem wsparcia społecznego i edukacji w cyklu życia
Karolina Slovenko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Koncepcja polityki życia – jednostka w społeczeństwie: między lokalnością a globalnością

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl