Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 9 Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA
Spis treści

SŁOWO OD REDAKCJI

Monika Jaworska-Witkowska (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Między kulturą i edukacją

O POTRZEBIE PRAKTYKI I POLITYKI POSTPENITENCJARNEJ

Lech Witkowski (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Memoriał w sprawie wspierania oddolnych inicjatyw społecznych w rewitalizacji systemowej polityki postpenitencjarnej RP
Lech Witkowski (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Aneks: komentarz do Memoriału postpenitencjarnego po dwóch latach

W STRONĘ GŁĘBOKIEJ EKOLOGII KULTURY

Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski)
Pedagogiczny potencjał i edukacyjne walory wyzwania krytycznej ekologii - o dwoistości pedagogiczno-ekologicznych tropów papieża Franciszka w kontekście pedagogicznego przesłania Heleny Radlińskiej
Monika Jaworska-Witkowska (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Jung i edukacja. Pedagogika między archetypem a duchowym przebudzeniem (wokół książki: Clifford Mayes, Jung and education. Elements of an archetypal pedagogy, Rowman & Littlefield, Toronto-Oxford 2005)
Галина Тарасенко (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Michała Kociubińskiego w Winnicy, Ukraina)
РОЛЬ ИСКУССТBA B фOPMИPOBAHИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

O INSTYTUCJACH KULTURY I EDUKACJI

Iwona Waszkiewicz (Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy)
Dlaczego przystąpiono do opracowania Strategii?
Jerzy Norbert Grzegorek (Uniwersytet Szczeciński)
Animacja kultury jako wyzwanie pedagogiczne rezyduów tożsamości w pasji i praktyce akademickiej

SZTUKA I MYŚLENIE PEDAGOGICZNE

Małgorzata Muszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Kultura i etyka w rozwoju moralnym na przykładzie procesu alegoryzacji
Oksana Derkach (Vinnitsa State Pedagogical University named after M. Kotsyubinsky)
An Educate Potential of Art-Pedagogy And Features of its Realization is in the Conditions of Educational Space of Primary School Ukraine
Marta Hartenberger (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Культурно-языковой образ феи в компьютephыx игpax

CIAŁO JAKO WYMIAR PODMIOTOWY CZŁOWIEKA

Przemysław Gorzelak (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Ciało w okowach (o proksemice przestrzeni więziennej)

Marta Małecka (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Monika Staszewicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie)

Idea edukacji cielesnej w cyklu życia człowieka - postulat integralności

Sławomir Pasikowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
Gender, Sexual Orientation and Attribution of Power in Relation to Academic Teacher by Polish Students

RECENZJE

Julita Orzelska (Uniwersytet Szczeciński)
Pytanie o człowieka: między teologią i pedagogiką

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl