Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Podstawowe zasady recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w "Rocznik Naukowy KPSW w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne studia o kulturze (i) edukacji":

  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza KPSW w Bydgoszczy.
  • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  • Wprowadzony zostaje model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces"), by uniknąć konfliktu interesów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); relacje podległości zawodowej; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  • Nazwiska recenzentów publikowane są raz w roku.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl