Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Wydawnictwo

Realizacją ambitnych założeń naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni jest, funkcjonujące od roku 2004, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Istnienie tego podmiotu jako samodzielnej komórki organizacyjno-prawnej w tak młodej Uczelni niewątpliwie podnosi jej prestiż, a także toruje drogę do zaistnienia w powszechnej świadomości osiągnięć naukowych naszych pracowników, studentów i absolwentów.

Do nadrzędnych celów Wydawnictwa należy:

  • publikacja podręczników, monografii, prac zbiorowych i innych opracowań naukowych;
  • dostarczanie studentom i absolwentom informacji naukowej i dydaktycznej niezbędnej do pogłębiania wiedzy;
  • promowanie wyników badań i działań naukowych pracowników naszej Uczelni;
  • wymiana myśli dydaktycznej wśród pracowników naukowych naszej Uczelni i poza nią;

Zadaniem Wydawnictwa jest opracowanie redakcyjne, publikacja i dystrybucja prac naukowych. Naszymi autorami są nie tylko lokalni badacze, lecz również uczeni wywodzący się z innych ośrodków naukowych: uczelni, towarzystw, instytutów – w kraju i zagranicą.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl