Procedura wydawnicza

1. W celu publikacji monografii naukowej, podręcznika akademickiego, skryptu, publikacji zbiorowych, serii i innych publikacji, które są zgodne z profilem naukowym Wydawnictwa KPSW autor/rzy, redaktor/rzy składają wniosek do planu wydawniczego wraz z uzasadnieniem do Rady Wydawniczej. 
2. Po pozytywnej opinii i tym samym przyjęciu publikacji Rada Wydawnicza wskazuje recenzentów.
3. Na podstawie przedłożonej recenzji Rada Wydawnicza podejmuje decyzję o publikacji tekstu w Wydawnictwie. Publikowane są tylko teksty, które uzyskały pozytywną recenzję.
4. Rada Wydawnicza podejmuje decyzję o rezerwacji numeru ISBN, będącego w puli Wydawnictwa, dla wnioskującego/ych autora/ów, redaktora/rów. 
5. Rada Wydawnicza informuje autora/rów lub redaktora/rów o konieczności przekazania do Wydawnictwa wydruku pracy oraz zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej.
6. Wydawnictwo dokonuje wstępnej kalkulacji kosztów i przedkłada Radzie Wydawniczej.    
7. Po akceptacji kosztów następuję podpisanie  umowy wydawniczej pomiędzy Autorem/rami lub Redaktorem/rami a Wydawnictwem oraz zostaje podjęty proces wydawniczy.
8. Publikacja zostaje poddana korekcie redakcyjnej obejmującej: adiustację, korektę, skład komputerowy i 2 korekty autorskie.
9. Po zatwierdzeniu przez Autora/rów lub Redaktora/rów finalnej wersji, monografia przekazywana jest do druku. 
10. W szczególnych przypadkach Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość modyfikacji procedury wydawniczej.
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl