Współpraca wydawnicza

Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prowadzi kooperację wydawniczą z innymi wydawnictwami, instytucjami naukowymi oraz bazami danych. W roku 2010 zainicjowało prestiżową współpracę z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, której efektem jest wspólne opublikowanie 21 recenzowanych monografii naukowych.
Wydawnictwo współpracuje również Parlamentem Europejskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, czego efektem jest seria publikacji naukowych zainicjowana w 2010 roku dotycząca uwarunkowań, ewolucji i perspektyw wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, rozwoju rolnictwa i energetyki . Kooperacja wydawnicza prowadzona jest także z innymi wydawnictwami np. Wydawnictwem Edukacyjnym AKAPIT, Wydawnictwem Adama Marszałka. 

Współpracujemy między innymi z: