EN RU UA

Zasady rekrutacji

Studentem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy może zostać każdy, kto posiada świadectwo dojrzałości. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń - do wypełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach.

Rekrutacja na studia I stopnia

4 kroki do sukcesu!

KROK I

Zdałeś maturę i myślisz co dalej? A może skończyłeś studia I stopnia i chcesz kontynuować naukę, ale nie wiesz na co się zdecydować? Wejdź na nasz Portal Rekrutacyjny (kpsw.edu.pl/rekrutacja) i z oferty studiów I lub II stopnia wybierz interesujący Cię kierunek oraz specjalność.

II KROK

A – OSOBIŚCIE – wypełnij podanie w Biurze Rekrutacji i złóż wymagane dokumenty

B – ONLINE – dokonaj rejestrejestracji przez Internet wpisując adres strony: srs.kpsw.edu.pl (poniżej znajdziesz instrukcję do wypełnienia elektronicznego formularza)..

ELEKTRONICZNY FORMULARZ

Etap 1. Wybór kierunku - w tym miejscu określasz:

  • formę studiów, czyli to, czy chcesz studiować stacjonarnie (dziennie) czy niestacjonarnie (zaocznie, zajęcia średnio dwa razy w miesiącu w weekendy),
  • uzyskiwany tytuł oraz stopień studiów, na którym chcesz podjąć naukę - licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie jednolite - w przypadku kierunku prawo,
  • a także określ wydział, kierunek, specjalność, która Cię interesuje.

Etap 2. Dane osobowe - w tym miejscu wpisujesz swoje podstawowe dane osobowe.

Etap 3. Dane teleadresowe - zadbaj o podanie aktualnych danych do kontaktu w celu uniknięcia problemów z komunikacją.

Etap 4. Dane dodatkowe - w etapie 4. musisz nam podać m.in. nazwę szkoły/uczelni jaką ukończyłeś, a także określić języki obce, których naukę chcesz kontynuować.

Etap 5. Wydruk formularza - w tym miejscu z danych, które wpisałeś system automatycznie wygeneruje wniosek przyjęcia na studia; sprawdź jego poprawność, wydrukuj i z podpisanym formularzem oraz kompletem dokumentów przyjdź do Biura Rekrutacji KPSW bądź do Punktu Rekrutacyjnego.

KROK III

Kandydaci na studia I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis do wglądu,
  • kserokopię dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu,
  • 1 kolorowe, podpisane zdjęcia (zgodnie z wymogami zdjęć do dowodu osobistego),
  • orzeczenie specjalisty logopedy (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek "pedagogika", specjalność "edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"),
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program kształcenia wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (Budownictwo, Informatyka) – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji,
  • okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli jest wymagana (Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Bydgoszczy, nr konta: 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000).

KROK IV

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia, odbierz decyzję i podpisz "umowę o naukę" wybierając przy tym system płatności za studia (opłata jednorazowa lub w ratach).

 

 

 

Biuro Rekrutacji

pokój 3B (parter) w budynku B

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

 

 

czynne:
Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 16:00
Sobota: 8:00 do 16:00 (w dni zjazdowe)
Niedziela: 08:00 do 15:00 (w dni zjazdowe)

 ☎  500 149 149, 52 322 0 322
 @  rekrutacja@kpsw.edu.pl

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Podyplomowego

pokój 21C (parter) w budynku C

ul. Toruńska 55-57, Bydgoszcz 85-023


 ☎  797 328 421, 52 339 30 27
 @  podyplomowe@kpsw.edu.pl

 

          Punkt Rekrutacyjny przy ul. Piotrowskiego 12-14 od 01 września 2016 r. przeniesiony
do Biura Rekrutacyjnego na ul. Toruńską 55-57 w Bydgoszczy (koło hali Łuczniczka) - ZAPRASZAMY!