EN RU UA

Nowe specjalności na kierunku Pedagogika

Na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) można się zapisać na:

 • Pedagogika wielokulturowości NOWOŚĆ.
 • Resocjalizacja z pedagogiką penitencjarną NOWOŚĆ
 • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi NOWOŚĆ
 • Pedagogika inkluzyjna NOWOŚĆ
 • Pedagogika kreatywności NOWOŚĆ
 • Wychowanie obronne NOWOŚĆ 

Na studia I stopnia (licencjat) proponujemy:

 • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny NOWOŚĆ
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem NOWOŚĆ
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza NOWOŚĆ
 • Pedagogika opiekuńcza z elementami terapii pedagogicznej NOWOŚĆ
 • Wychowanie obronne NOWOŚĆ

Oferta specjalności jest stale poszerzana zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy i potrzebami rynku pracy.

Po za powyższymi NOWOSCIAMI w ofercie m.in.:
 
1. Na studia I stopnia (licencjat)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • Pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • Psychopedagogika
 • Pedagogika rekreacyjna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim (nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją artystyczną
 • Andragogika z edukacją gerontologiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza małego dziecka (0-3 l.) ze wspomaganiem rozwoju
2. Na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):
 • Pedagogika ogólna (dla absolwentów kierunków niepedagogicznych)
 • Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki
 • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi 
 • Artpedagogika
 • Psychopedagogika
 • Edukacja zdrowotna i pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją artystyczną
 • Poradnictwo zawodowe w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
 Nie zwlekaji i dokonaj rejestracji przez Internet korzystając ze strony: srs.kpsw.edu.pl/

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl