EN RU UA

Solidna Geodezja i Kartografia na KPSW – druga pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na tym kierunku

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą z dnia 7 czerwca 2018r., przyznało bardzo dobrą ocenę kierunkowi „Geodezja i Kartografia”. Jest to jedna z najwyższych możliwych do uzyskania ocen. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich studentów i kandydatów, poświadczająca kompetencje kierunku i gwarantująca uzyskanie rzetelnej wiedzy i wysokich umiejętności zawodowych.

W wydanej uchwale PKA podkreśla, że na kierunku Geodezja i Kartografia na bardzo wysokim poziomie są osiągnięte kryteria jakościowe w zakresie programu kształcenia, wymagań kadrowych i organizacyjne. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada w pełni przyjętym przez PKA kryteriom jakościowym. Wysoko oceniona została koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją  oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia,  a także opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia. Ocenie PKA podlegała również   współpraca z otoczeniem  społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia oraz w kwestii umiędzynarodowienia procesu kształcenia.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl