EN RU UA

Administracja europejska

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• prawa i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem administracji UE
• sporządzania i obiegu dokumentów, procedur prowadzenia postępowań wyjaśniających i wydawania decyzji
• nadzoru pracy urzędniczej w administracji publicznej i gospodarczej zarówno w kraju,
  jak również w instytucjach UE
• programów i funduszy Unii Europejskiej
• europejskiego systemu ochrony praw człowieka i obywatela oraz  samorządu terytorialnego
  i regionalizmu w Europie

Przykładowe miejsca pracy

 • urzędy administracji instytucji UE
 • urzędy administracji rządowej i samorządowej
 • jednostki współpracujące z UE lub pozyskujące środki unijne

Wybrane przedmioty na specjalności

 • system instytucjonalny Unii Europejskiej
 • prawo administracyjne
 • system prawny i dokumentacja urzędowa UE
 • jednolity rynek wewnętrzny i wspólna polityka handlowa
 • wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE
 • wspólna polityka rolna
 • wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich
 • programy i fundusze UE
 • europejska polityka społeczna
 • europejski system ochrony praw człowieka i obywatela
 • samorząd terytorialny i regionalizm w Europie
 • integracja Polski z UE, zarządzanie projektami UE

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl