EN RU UA

Administracja gospodarcza

Absolwent tej specjalności potrafi prognozować przebieg spraw administracyjnych z wykorzystaniem standardowych procedur prawno-administracyjnych. Znajomość podstaw psychologii oraz negocjacji i mediacji gwarantuje, iż posiada umiejętności niezbędne do kierowania ludźmi, prowadzenia rozmów biznesowych z interesariuszami. Jest biegły w dziedzinie prawa handlowego w administracji, prawa własności przemysłowej i rachunkowości, zna międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz europejskie instytucje ekonomiczne. Potrafi podjąć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przykładowe miejsca pracy

 • urzędy administracji rządowej i samorządowej
 • urzędy administracji skarbowej i celnej
 • agendy wspomagające pozyskiwanie funduszy unijnych
 • działy administracyjne firm
 • własna firma
 • przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne

Wybrane przedmioty licencjackie

 • podstawy rachunkowości
 • prawo handlowe w administracji
 • europejskie instytucje ekonomiczne
 • swobody gospodarcze w UE
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • prawo własności przemysłowej

Wybrane przedmioty magisterskie

 • polityka gospodarcza
 • umowy gospodarcze administracji
 • prawo działalności gospodarczej
 • system podatkowy
 • prawo zagospodarowania przestrzennego
 • prawo bankowe
 • gospodarka mieszkaniowa
 • ochrona danych osobowych
 • prawo upadłościowe i układowe
 • prawo papierów wartościowych
 • pomoc publiczna

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl