EN RU UA

Administracja i prawo w biznesie

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego, finansowego, handlowego, prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego w odniesieniu do sfery biznesu. Specjalność przygotowuje studentów do obsługi administracyjno-prawnej wspierającej zarządzanie funduszami przedsiębiorstwa. Absolwent potrafi stosować przepisy w sferze finansowej, szczególnie w zakresie projektowania inwestycji i pozyskiwania środków ze źródeł krajowych i UE.

Przykładowe miejsca pracy

 • działy administracyjno- prawne przedsiębiorstw
 • kancelarie prawnicze
 • firmy doradcze
 • biura rachunkowe
 • firmy ubezpieczeniowe
 • własna firma

Wybrane przedmioty na specjalności

 • podstawy ekonomii menadżerskiej
 • prawne podstawy organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawo i postępowanie cywilne w biznesie
 • zabezpieczenie i windykacja w biznesie
 • pisanie pism procesowych i urzędowych
 • ryzyko w działalności gospodarczej i ubezpieczenia
 • nadzór i kontrola w administracji publicznej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl