EN RU UA

Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:
• nauk o administracji
• systemu wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
• Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru zastawów, ksiąg wieczystych i hipotek oraz statusu prawnego urzędnika sądowego
• stosowania prawa i postępowania przed sądem, mediacji w postępowaniach sądowych oraz sporządzania pism procesowych
• prawnych aspektów funkcjonowania pomocy penitencjarnej
• instytucji świadczących pomoc osadzonym opuszczającym zakład karny
• postępowania sądowo-administracyjnego

Przykładowe miejsca pracy

 • w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat)
 • w organach administracji rządowej i samorządowej
 • w strukturach gospodarki narodowej
 • w instytucjach społecznych i socjalnych
 • w organach administracji skarbowej
 • w policji, służbach mundurowych
 • w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskiej

Wybrane przedmioty

 • status prawny urzędnika skarbowego
 • funkcjonowanie systemu penitencjarnego
 • postępowanie sądowo-administracyjne
 • system wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
 • securitologia
 • księgi wieczyste i hipoteka
 • pisma procesowe w postępowaniach procesowych
 • fałszerstwa dokumentów
 • Krajowy Rejestr Sądowy i rejestr zastawów

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl