EN RU UA

Administracja w służbie zdrowia

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, systemu ubezpieczeń społecznych oraz zasad finansowania świadczeń zdrowotnych. Orientuje się w prawnych aspektach funkcjonowania ochrony zdrowia oraz zna zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, a także metody pomiaru i oceny stanu zdrowia. Potrafi stosować nowoczesne narzędzia administrowania, profesjonalnie komunikuje się ze współpracownikami, interesariuszami i pacjentami, wykorzystując nowoczesne techniki. Zna podstawy marketingu i public relations i stosuje je w warunkach rynkowych.

Przykładowe miejsca pracy

 • szpitale
 • przychodnie lekarskie
 • ośrodki zdrowia
 • NFZ

Wybrane przedmioty licencjackie

 • zarządzanie i administracja w służbie zdrowia
 • metody pomiaru i oceny stanu zdrowia
 • rozliczanie świadczeń zdrowotnych
 • rachunkowość w zakładach opieki zdrowotnej
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Wybrane przedmioty magisterskie

 • transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
 • modele opieki zdrowotnej w wybranych państwach
 • system ubezpieczeń zdrowotnych
 • prawne podstawy systemu ochrony zdrowia
 • finansowanie i rachunkowość w ochronie zdrowia
 • zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl