EN RU UA

Organizacja i zarządzanie w administracji

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu organizacji i zarządzania w administracji publicznej i niepublicznej. Potrafi praktycznie zarządzać kompetencjami personalnymi i społecznymi. Komunikuje się i prowadzi dialog z interesariuszami administracji z zachowaniem najwyższych standardów relacji międzyludzkich i etyki zawodowej. Właściwie korzysta z technik negocjacji i mediacji. Stosuje zasady protokołu i etyki zawodowej w działalności administracyjnej. Wykorzystuje aparat badawczy i narzędzia zmiany społecznej współczesnej socjologii organizacji w praktyce urzędniczej.

Przykładowe miejsca pracy

 • urzędy administracji rządowej i samorządowej
 • urzędy administracji skarbowej i celnej
 • działy administracyjne firm
 • działy kadrowe
 • własna firma
 • przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne

Wybrane przedmioty

 • metody organizacji i zarządzania
 • podstawy public relations
 • socjologia pracy i organizacji
 • nowoczesne formy administracji
 • wystąpienia publiczne i prezentacje
 • kierowanie zespołem i dysfunkcje organizacyjne
 • ochrona i przetwarzanie danych
 • zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzanie wizerunkiem
 • nadzór i kontrola w administracji publicznej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl