EN RU UA

Rewitalizacja obiektów budowlanych

Absolwent tej specjalności posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą budownictwa ogólnego. Zna rolę poszczególnych elementów w obiekcie, materiały, z których mogą być wykonane i ich udział w przenoszeniu obciążeń, a przede wszystkim czynniki destrukcyjne (mechaniczne, fizyczne i chemiczne), które w czasie eksploatacji obiektu mogą na nie działać. Potrafi na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w obiekcie, wykonanych odkrywek, badań przeprowadzonych in situ, badań laboratoryjnych na pobranych w obiekcie próbkach, audytów energetycznych i innych, określić stan techniczny obiektu i na jego podstawie opracować kompleksowy algorytm prac remontowych czy renowacyjnych oraz potrafi dobrać materiały i metody wykonania tych prac.

Wymagania Unii Europejskiej: przepisy unijne narzuciły obowiązek przeprowadzania na terenie EU okresowych przeglądów obiektów budowlanych, np. budynków mieszkalnych co 50 lat. Przeglądy te mają objąć nie tylko stan techniczny obiektów, ale i tak zwane „kryteria użytkowalności obiektu”. W przypadku budynków mieszkalnych kryteria te obejmują między innymi: walory użytkowe, higieniczne, zdrowotne, ochronę przed hałasem, drganiami, zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności pomieszczeń, odpowiednią izolacyjność cieplną, estetykę itp. W najbliższym czasie rewitalizacją objętych zostanie w Polsce nie tylko miliony budynków, ale i całe dzielnice czy miasta w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Przykładowe miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się oceną stanu technicznego obiektu lub jego elementów, opracowywaniem algorytmów modernizacji, konserwacji i naprawy elementów
 • przedsiębiorstwa specjalistyczne lub ogólnobudowlane
  wykonujące prace remontowe, modernizacyjne obiektów starych (w tym zabytkowych)
 • administracja państwowa i samorządowa
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • własna działalność gospodarcza

Wybrane przedmioty

 • budownictwo ogólne
 • materiały budowlane
 • mechanika budowli
 • projektowanie obiektów budowlanych
 • konstrukcje betonowe
 • instalacje budowlane
 • diagnostyka wad budowlanych
 • eksploatacja i modernizacja obiektów
 • naprawy konstrukcyjne budynków

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl