EN RU UA

Technologia i organizacja budownictwa

Absolwent tej specjalności ma ugruntowaną wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, wiedzę ekonomiczną i menedżerską, wiedzę z zakresu ekonomiki procesów budowlanych, co daje dobre podstawy do nowoczesnego zarządzania firmami z sektora budowlanego. Absolwent potrafi projektować i wdrażać nowoczesne technologie i innowacje organizacyjne, formułować oferty, prowadzić negocjacje, zawierać kontrakty, zarządzać inwestycjami i kosztami.

Przykładowe miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa budowlane
 • własna działalność gospodarcza
 • organizacje gospodarcze
 • instytucje nadzorcze
 • administracja państwowa i samorządowa
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • zarządy spółek związanych z budownictwem

Wybrane przedmioty

 • podstawy zarządzania i marketingu
 • zarządzanie procesami inwestycyjnymi
 • technologia robót specjalnych
 • komputerowe wspomaganie zarządzania

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl