EN RU UA

Analityk rynków finansowych

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z dziedziny finansów i analiz finansowych. Potrafi zidentyfikować mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i zastosować odpowiednie narzędzia umożliwiające predykcję wartości instrumentów. Kompleksowo identyfikuje i stosuje zmienne diagnozujące sytuację na rynkach finansowych. Posługuje się w praktyce klasyczną analizą techniczną i elementami analizy fundamentalnej. Zna zasady funkcjonowania giełdy i czynniki determinujące hossy i bessy. Potrafi wyodrębnić zachowania behawioralne i podejmuje decyzje dotyczące alokacji kapitałów.

Przykładowe miejsca pracy

 • biura maklerskie,
 • rynek forex,
 • fundusze inwestycyjne,
 • banki inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • banki, instytucje obrotu papierem wartościowym w tym giełda,
 • instytucje finansowe typu asset management,
 • private banking,
 • piony analityczne instytucji i administracji centralnej oraz lokalnej,
 • własna firma.

Wybrane przedmioty

 • instrumenty i instytucje rynków finansowych,
 • mechanizmy rynków finansowych,
 • giełda jako instytucja alokacji kapitału,
 • metody i narzędzia badań rynków finansowych,
 • analizy giełdowe,
 • psychologia rynków finansowych,
 • zastosowanie technik komputerowych w badaniach analitycznych.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl