EN RU UA

Analityk rynków finansowych

Absolwent wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z dziedziny finansów i analiz finansowych. Potrafi zidentyfikować mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i zastosować odpowiednie narzędzia umożliwiające predykcję wartości instrumentów. Kompleksowo identyfikuje i stosuje zmienne diagnozujące sytuację na rynkach finansowych. Posługuje się w praktyce klasyczną analizą techniczną i elementami analizy fundamentalnej. Zna zasady funkcjonowania giełdy i czynniki determinujące hossy i bessy. Potrafi wyodrębnić zachowania behawioralne i podejmuje decyzje dotyczące alokacji kapitałów.

Przykładowe miejsca pracy

 • biura maklerskie
 • rynek forex
 • fundusze inwestycyjne
 • banki inwestycyjne
 • fundusze emerytalne
 • banki, instytucje obrotu papierem wartościowym w tym giełda
 • instytucje finansowe typu asset management
 • private banking
 • piony analityczne instytucji i administracji centralnej oraz lokalnej
 • własna firma

Wybrane przedmioty

 • instrumenty i instytucje rynków finansowych
 • mechanizmy rynków finansowych
 • giełda jako instytucja alokacji kapitału
 • metody i narzędzia badań rynków finansowych
 • analizy giełdowe
 • psychologia rynków finansowych
 • zastosowanie technik komputerowych w badaniach analitycznych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl