EN RU UA

Bankowość i doradztwo finansowe

Absolwent wykazuje się znajomością rynków finansowych, zasad funkcjonowania banków, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych. Rozpoznaje ryzyko w działalności banku i analizuje sytuację finansową banku oraz podmiotów gospodarczych. Rozróżnia i ocenia rodzaje ryzyka finansowego i zarządza nim tak, aby w przyszłości w sposób rzetelny doradzać klientom. Posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych instrumentów finansowych, oceny zdolności kredytowej i oceny projektów inwestycyjnych.

Przykładowe miejsca pracy

 • oddziały banków
 • instytucje pośrednictwa finansowego
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • biura maklerskie
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • firmy konsultingowe
 • spółki factoringowe
 • własna firma

Wybrane przedmioty

 • system bankowy w Polsce i wybranych krajach UE
 • podstawy bankowości
 • marketing bankowy
 • rynki finansowe
 • ryzyko w działalności bankowej
 • analiza finansowa dla potrzeb oceny bankowej
 • ubezpieczenia

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl