EN RU UA

Biznes międzynarodowy

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym. Rozumie problemy i wyzwania pojawiające się przy prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Stosuje narzędzia analizy ekonomicznej do rozwiązywania problemów biznesowych w kontekście międzynarodowym. Wykorzystuje zasady funkcjonowania w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego.

Przykładowe miejsca pracy

 • korporacje transnarodowe,
 • zagraniczne filie krajowych przedsiębiorstw,
 • urzędy i instytucje koordynujące współpracę gospodarczą,
 • izby handlowe i gospodarcze,
 • własna firma.

Wybrane przedmioty

 • zarządzanie międzynarodowe,
 • finanse,
 • rozliczenia międzynarodowe,
 • zarządzanie strategiczne,
 • negocjacje międzynarodowe,
 • aktualne zagadnienia gospodarki światowej.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl