EN RU UA

Ekonomia menedżerska

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz pogłębioną wiedzę z zakresu: zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii menedżera. Jest przygotowany do podejmowania właściwych decyzji, opartych na profesjonalnej analizie makro- i mikroekonomicznych czynników kształtujących pozycję rynkową podmiotu gospodarczego. Potrafi zaplanować i przeprowadzić przedsięwzięcie gospodarcze, wdrożyć w życie strategię firmy, stworzyć biznes plan. Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej. Podejmuje decyzje w warunkach silnej konkurencji.

Przykładowe miejsca pracy

 • banki,
 • korporacje,
 • firmy leasingowe,
 • instytucje non-profit,
 • własna firma.

Wybrane przedmioty

 • rachunkowość podatkowa,
 • rachunkowość finansowa przedsiębiorstw,
 • rachunkowość zarządcza,
 • materialne prawo podatkowe,
 • ordynacja podatkowa,
 • prawo celne dewizowe,
 • controlling finansowy.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl