EN RU UA

Ekonomia menedżerska

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz pogłębioną wiedzę z zakresu: zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii menedżera. Jest przygotowany do podejmowania właściwych decyzji, opartych na profesjonalnej analizie makro- i mikroekonomicznych czynników kształtujących pozycję rynkową podmiotu gospodarczego. Potrafi zaplanować i przeprowadzić przedsięwzięcie gospodarcze, wdrożyć w życie strategię firmy, stworzyć biznes plan. Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej. Podejmuje decyzje w warunkach silnej konkurencji.

Przykładowe miejsca pracy

 • banki
 • korporacje
 • firmy leasingowe
 • instytucje non-profit
 • własna firma

Wybrane przedmioty

 • rachunkowość podatkowa
 • rachunkowość finansowa przedsiębiorstw
 • rachunkowość zarządcza
 • materialne prawo podatkowe
 • ordynacja podatkowa
 • prawo celne dewizowe
 • controlling finansowy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl