EN RU UA

Handel międzynarodowy

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• makro i mikroekonomii
• marketingu ze szczególnym uwzględnieniem marketingu międzynarodowego, handlu zagranicznego,
  instytucji międzynarodowych istotnychw handlu, rynków międzynarodowych
• badania i analizowania międzynarodowego otoczenia organizacji, kreowania produktów i usług
• posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami sprzedaży dóbr na rynkach zagranicznych
• posługiwania się umiejętnościami niezbędnymi do właściwego zorganizowania międzynarodowej
  działalności marketingowej w firmieoraz transakcji międzynarodowych

Przykładowe miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność importowo-eksportową
 • firmy konsultingowe
 • biura maklerskie
 • agencje reklamowo-promocyjne
 • działy marketingu firm różnej branży
 • własna firma

Wybrane przedmioty

 • międzynarodowe uwarunkowania gospodarcze
 • podstawy marketingu
 • organizacja i technika handlu zagranicznego
 • transakcje międzynarodowe
 • marketing międzynarodowy
 • polityka handlowa

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl