EN RU UA

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• zasad funkcjonowania systemów logistycznych zarówno od strony teorii funkcjonowania systemów
  i projektowania procesów, jak również praktyki gospodarczej
• organizowania działalności na każdym szczeblu łańcucha dostaw, procesów wytwórczych i odbioru,
  od zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego aż do dystrybucji do ostatecznego odbiorcy
• rozwiązywania problemów logistycznych w podmiotach gospodarczych
• zarządzania jakością w logistyce oraz ekologistyki

Przykładowe miejsca pracy

  • przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne i produkcyjno-logistyczne
  • jednostki projektowe i doradcze zajmujące się logistyką

Wybrane przedmioty

  • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • logistyka dystrybucji
  • badania operacyjne
  • infrastruktura logistyczna
  • zarządzanie jakością w logistyce
  • ekologistyka
  • marketing
  • modelowanie i sterowanie procesami logistycznymi

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl