EN RU UA

Organizacja i zarządzanie w administracji

Przykładowe miejsca pracy

 • urzędy administracji rządowej i samorządowej,
 • urzędy administracji skarbowej i celnej,
 • działy administracyjne firm,
 • działy kadrowe,
 • własna firma,
 • przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne.

Wybrane przedmioty

 • metody organizacji i zarządzania,
 • podstawy public relations,
 • socjologia pracy i organizacji,
 • nowoczesne formy administracji,
 • wystąpienia publiczne i prezentacje,
 • kierowanie zespołem i dysfunkcje organizacyjne,
 • ochrona i przetwarzanie danych,
 • zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • zarządzanie wizerunkiem,
 • nadzór i kontrola w administracji publicznej.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl