EN RU UA

Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień ogólnoekonomicznych oraz wyspecjalizowanych z dziedziny finansów i rachunkowości. Samodzielnie sporządza sprawozdania finansowe i dokonuje rozliczeń oraz efektywnie zarządza finansami. Ponadto umiejętnie podejmuje decyzje w sferze zarządzania operacyjnego i strategicznego, obserwuje i analizuje wydarzenia, mające miejsce na rynku gospodarczym, a także zachodzące wewnątrz firmy. Posiada perspektywę znalezienia pracy w każdej firmie i instytucji.

Przykładowe miejsca pracy

 • instytucje finansowe,
 • biura rachunkowe,
 • banki,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe różnych branż w kraju i za granicą,
 • urzędy administracji centralnej i lokalnej,
 • własna firma.

Wybrane przedmioty na specjalności (licencjackie):

 • rachunkowość bankowa,
 • rachunkowość budżetowa,
 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowość ubezpieczeniowa,
 • rachunkowość zarządcza,
 • rachunkowość przedsiębiorstw,
 • analiza finansowa,
 • kontrola finansowo-księgowa.

Wybrane przedmioty na specjalności (magisterskie):

 • rachunkowość finansowa przedsiębiorstw,
 • rachunkowość zarządcza,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • administracja skarbowa i kontrola skarbowa,
 • międzynarodowe standardy rachunkowości.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl