EN RU UA

Filologia rosyjska

Absolwent posiada znajomość języka rosyjskiego w zakresie wszystkich umiejętności (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) i funkcji językowych na poziomie zbliżonym do tzw. „rodzimego użytkownika języka”. Zna historię, kulturę i literaturę rosyjską; wykazuje znajomość realiów krajów rosyjskiego obszaru językowego. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi środkami przekazu informacji i technikami multimedialnymi. Zna zagadnienia komunikacji społecznej, public relations oraz sposoby zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, hiszpański, niemiecki), co oznacza, że wykazuje umiejętność czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz posiada kompetencje komunikacyjne. Ma podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki nauczania języka rosyjskiego. Biegła znajomość języka, w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów rosyjskiego obszaru językowego powoduje, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy.

Przykładowe miejsca pracy

 • instytucje zorientowane na współpracę międzynarodową
 • przedstawicielstwa instytucji zagranicznych w Polsce
 • podmioty gospodarcze za granicą
 • placówki kulturalne, oświatowe
 • wydawnictwa
 • biura tłumaczeń
 • firmy komputerowe
 • środki masowego przekazu

Uzyskane kompetencje

 • zaawansowana znajomość wybranego języka obcego
 • gramatyka wybranego języka
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • naturalne posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach społecznych
 • rozumienie szerokiego zakresu tekstów i wypowiedzi, rozumienie tekstu ze słuchu
 • psychologia pedagogiki i emisji głosu

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl