EN RU UA

Systemy baz danych

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Po ukończeniu tej specjalizacji absolwent posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie oprogramowania baz danych oraz tworzenia baz wiedzy, rozproszonych baz danych oraz hurtowni danych. Inżynier informatyk tej specjalizacji zna najnowsze osiągnięcia w nowoczesnych systemach gromadzenia, wyszukiwania i udostępniania danych.

Przykładowe miejsca pracy

  • wszystkie firmy na stanowiskach wymagających znajomości baz danych, baz wiedzy i hurtowni danych.

Wybrane przedmioty

  • bazy danych,
  • rozproszone bazy danych,
  • systemy baz z wiedzą,
  • hurtownie danych.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl