EN RU UA

Systemy baz danych

Po ukończeniu tej specjalizacji absolwent posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie oprogramowania baz danych oraz tworzenia baz wiedzy, rozproszonych baz danych oraz hurtowni danych. Inżynier informatyk tej specjalizacji zna najnowsze osiągnięcia w nowoczesnych systemach gromadzenia, wyszukiwania i udostępniania danych.

Przykładowe miejsca pracy

  • wszystkie firmy na stanowiskach wymagających znajomości baz danych,
    baz wiedzy i hurtowni danych

Wybrane przedmioty

  • bazy danych
  • rozproszone bazy danych
  • systemy baz z wiedzą
  • hurtownie danych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl