EN RU UA

Teleinformatyka

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

W telekomunikacji wykorzystywane są metody i narzędzia informatyki do tworzenia, przetwarzania i przechowywania informacji, a także do kierowania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych. Natomiast w informatyce wykorzystywane są technologie telekomunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach komputerowych. Stosowane są telekomunikacyjne media transmisyjne (bezprzewodowe, przewodowe i światłowodowe), protokoły transmisyjne, urządzenia i wypracowane w telekomunikacji metody projektowania sieci. Metody i urządzenia telekomunikacji i informatyki tworzą wspólne jednolite systemy między innymi w przemyśle - sieci przemysłowe, w inteligentnych budynkach, administracji czy bankowości. Takie sieci i systemy nazywamy sieciami i systemami teleinformatycznymi. Ich projektowanie i utrzymanie w ruchu oraz dalszy rozwój wymaga specjalistycznej kadry posiadającej wiedzę zarówno z zakresu telekomunikacji jak i informatyki - potrzebni są specjaliści z zakresu „teleinformatyki”. Absolwent tej specjalizacji jest przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających znajomości zagadnień projektowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, administrowania rozproszonymi systemami operacyjnymi, konfiguracji urządzeń sieciowych oraz zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Inżynier informatyk tej specjalizacji posiada praktyczne umiejętności, związane z obsługą i konfiguracją sieci teleinformatycznych na bazie szkoleń w ramach Akademii Cisco działającej przy KPSW.

Przykładowe miejsca pracy

  • wszystkie instytucje wymagające projektowania, konfigurowania, budowania, bezpieczeństwa, administrowania sieci informatycznych, systemów teleinformatycznych
  • konsultant sieci informatycznych.

Wybrane przedmioty

  • projektowanie sieci teleinformatycznych,
  • zarządzanie sieciami teleinformatycznymi,
  • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
  • administrowanie rozproszonymi systemami operacyjnymi.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl