EN RU UA

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• pedagogiki opiekuńczej
• patologii społecznych z patologią rodziny
• diagnozy psychopedagogicznej
• metodyki pracy społeczno-opiekuńczej
• profilaktyki społecznej
• umiejętności interpersonalnych

Przykładowe miejsca pracy 

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (przedszkola, szkoły, instytucje  opiekuńcze, instytucje organizujące czas wolny)
 • placówki wychowania pozaszkolnego
 • instytucje opieki i wsparcia środowiskowego
 • placówki profilaktyczne
 • placówki interwencyjne
 • placówki socjalizacyjne oraz wspierające rodzinę

Wybrane przedmioty

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Patologie społeczne
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka profilaktyki społecznej
 • Projektowanie działalności społeczno-opiekuńczej w różnych środowiskach

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl