EN RU UA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska)

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

• teoretycznych podstaw pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
• dokonywania diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
• dydaktyki pierwszych lat nauczania
• prowadzenia edukacji: językowej, matematycznej, artystycznej,
  przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu i szkole
• pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Przykładowe miejsca pracy 

 • szkolnictwo – w przedszkola i klasy 0-3 (zgodnie ze standardami
  kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela)
 • placówki przedszkolne, szkolne,  publiczne,  prywatne, społeczne,
  artystyczne w obszarze pracy z dzieckiem
 • instytucje organizujące czas wolny dzieciom
 • prowadzenie zajęć w ramach edukacji domowej i nauczania indywidualnego
   

Wybrane przedmioty

 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • edukacja matematyczna w przedszkolu i szkole
 • gry i zabawy matematyczne
 • metodyka obsługi urządzeń informatycznych
 • metodyka projektów przestrzennych
 • metodyka programowania

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl