EN RU UA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej
• dokonywania diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• dydaktyki pierwszych lat nauczania
• psychologii wychowawczej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych
• wykorzystywania w pracy pedagogiki zabawy i dramy
• umiejętności interpersonalnych i wychowawczych
• prowadzenia edukacji: językowej, matematycznej, przyrodniczej i ekologicznej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotów artystycznych

Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m. in. w: instytucjach organizujących czas wolny dzieciom, możesz też prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej i innych form zgodnych z aktualnym stanem prawnym

Profil nienauczycielski

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl