EN RU UA

Pedagogika opiekuńcza - opiekunka dziecięca

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych KPSW wzbogacił ofertę kierunku Pedagogika o specjalność na I stopniu:
Pedagogika opiekuńcza - opiekunka dziecięca.

Co można zyskać po tej specjalności?

Dyplomowana opiekunka dziecięca przygotowana jest do pracy w placówkach edukacyjno-wychowawczych i zajmowania się dziećmi w wieku od 0 do 7 lat, z różnymi potrzebami. Sprawuje ona funkcje opiekuńczo-wychowawcze - dbanie o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci, naukę i pomoc w wykonywaniu czynności higieniczno-pielęgnacyjnych. Posiada wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności lub upośledzenia, wymagających rehabilitacji. Potrafi kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci i stosować ćwiczenia rozwijające ich psychomotorykę.


Co można zyskać po ukończeniu studiów I stopnia?


Są to umiejętności i kompetencje w zakresie:
    • diagnozy oraz oceny poziomu rozwoju dziecka
    • diagnozy oraz oceny poziomu rozwoju dziecka
    • planowania, organizowania oraz prowadzenia zajęć edukacyjno-wychowawczych
    • kształtowania nawyków dziecka
    • rozpoznawania oraz zaspokajania potrzeb najmłodszych, borykających się z problemami zdrowotnymi i rozwojowymi
    • udzielania pierwszej pomocy
    • podejmowania działań pielęgnacyjnych
    • zaspokajania potrzeb biologicznych dziecka


Ścieżka kariery?

Opiekunka dziecięca pracuje z małymi dziećmi. Może być zatrudniona w instytucjach opieki nad dziećmi – w żłobkach, przedszkolach (woźna oddziałowa, pomoc nauczyciela), klubach dziecięcych, domach małego dziecka, domach matki i dziecka, sanatoriach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i z niepełnosprawnością).  Miejscem jej zatrudnienia może być także dom prywatny.

Wybrane bloki tematyczne na specjalności:
• Psychologia rozwojowa i osobowości dziecka od 0 do 7 lat
• Praca wychowawcza z małym dzieckiem
• Formy artystyczne w wychowaniu dzieci
• Pierwsza pomoc medyczna małym dzieciom
• Zasady prawidłowego żywienia dzieci od 0 do 7 lat
• Przepisy BHP w pracy z dziećmi od 0 do 7 lat

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl