EN RU UA

Pedagogika opiekuńcza z elementami terapii pedagogicznej

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

• pedagogiki opiekuńczej
• psychologii klinicznej
• diagnozy psychopedagogicznej
• komunikacji interpersonalnej
• elementów terapii pedagogicznych, w tym: arteterapii, dramy, kynoterapii
• elementów działań korekcyjno-kompensacyjnych
• elementów socjoterapii
• elementów terapii uzależnień
• projektowania oddziaływań terapeutycznych

Przykładowe miejsca pracy 

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. internaty, bursy, Domy Dziecka, Domy Małego Dziecka)
  • instytucje edukacyjne (np. w charakterze pedagoga szkolnego)
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wychowawczo-zawodowe

Wybrane przedmioty

  • pedagogika opiekuńcza z elementami terapii pedagogicznej
  • pedagogika opiekuńcza
  • elementy działań korekcyjno-kompensacyjnych
  • elementy socjoterapii
  • elementy terapii uzależnień
  • projektowanie oddziaływań terapeutycznych 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl