EN RU UA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza małego dziecka (0-3 l.) ze wspomaganiem rozwoju

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

• pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej małego dziecka
• psychologii rozwojowej małego dziecka (0-3l.)
• propedeutyki pediatrii
• diagnozy psychopedagogicznej
• wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka  
z elementami terapii
• pedagogiki zabawy
• pielęgnacji małego dziecka
• elementów integracji sensorycznej

Przykładowe miejsca pracy 

  • żłobki
  • kluby dziecięce
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego
  • np.: Domy Małego Dziecka, dziecięce oddziały w sanatoriach
  • sprawowanie opieki nad dziećmi do 3 lat jako opiekun dzienny

Wybrane przedmioty

  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza małego dziecka (0-3 l.)
  • psychologia rozwojowa małego dziecka (0-3 l.)
  • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z elementami terapii
  • elementy integracji sensorycznej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl