EN RU UA

Pedagogika rekreacyjna

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

• zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kulturalno-oświatowych
• zasad marketingu i zarządzania w sporcie
• nowoczesnych trendów w kulturze fizycznej i sporcie
• organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych
• animacji czasu wolnego
• pedagogiki kultury i promocji zdrowia

Przykładowe miejsca pracy 

 • agencje, biura zajmujące się działalnością kulturalną, artystyczną,
  turystyczno-rekreacyjną, promocyjną
 • instytucje  szkoleniowe
 • placówki prowadzące działalność kulturalną
  (szkoły,  internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe)
 • fundacje kulturalne
 • organizacje i stowarzyszenia społeczno-kulturalne
 • towarzystwa regionalne

Wybrane przedmioty

 • organizacja i funkcjonowanie instytucji kulturalno-oświatowych
 • marketing i zarządzanie w sporcie
 • oranizacja imprez rekreacyjnych i tursytycznych
 • animacja czasu wolnego

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl