EN RU UA

Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

• pedagogiki rodziny
• diagnozy psychopedagogicznej
• patologii rodziny
• prawa rodzinnego i opiekuńczego
• wiedzy na temat funkcjonowania instytucji wsparcia rodziny
  (rola i zadania asystentów rodziny, MOPS, GOPS, CPR)
• projektowania działalności wspierającej rodzinę
• poradnictwa rodzinnego
• metod pracy specjalisty ds. rodziny

Przykładowe miejsca pracy 

 • organizacje rządowe i pozarządowe pomagającerodzinie (np. Centra Pomocy Dziecku i Rodzinie)
 • poradniach rodzinnych
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie
 • ośrodki adopcyjne
 • placówki typu rodzinnego (np.  pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne  domy  dziecka)
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki sektora pozarządowego wspierające rodzinę
 • ako kurator społeczny
 • jako asystent rodzinn

Wybrane przedmioty

 • pedagogika rodziny
 • instytucje wsparcia rodziny
 • poradnictwo rodzinne
 • warsztat pracy z rodziną

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl