EN RU UA

Resocjalizacja z pedagogiką penitencjarną

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• pedagogiki resocjalizacyjnej
• pedagogiki penitencjarnej
• teorii i koncepcji kryminologicznych
• prawnych podstaw resocjalizacji

*Uwaga:
dla rozszerzenia obszaru zatrudnienia konieczne jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego - uprawnień nauczycielskich.

 

Przykładowe miejsca pracy 

 • wszystkie placówki, które wymagają kompetencji wychowawcy 
 • resocjalizującego (zakład karny, areszt śledczy, zakład poprawczy) 
 • inne placówki opiekuńczo-wychowawcze
  (np. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko młodzieżowe, świetlice środowiskowe, pogotowia opiekuńcze, OHP)
 • pozostałe instytucje resocjalizacyjne, które działają  także w środowisku otwartym
  (np. kuratorzy sądowi, streetworking, świetlice terapeutyczne)
 • placówki terapii uzależnień

Wybrane przedmioty

 • pedagogika resocjalizacyjna z twórczą resocjalizacją
 • pedagogika penitencjarna
 • kryminologia z wiktymologią
 • prawne podstawy resocjalizacji

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl