EN RU UA

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Absolwent tej specjalności posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym związaną z procesem resocjalizacji. Potrafi interpretować zjawiska społeczne i sytuacje wychowawcze. Jest przygotowany do prowadzenia działalności wychowawczej, korekcyjnej, resocjalizacyjnej z osobami z syndromem niedostosowania społecznego, a skuteczność jego pracy podnoszą kompetencje interpersonalne.

Przykładowe miejsca pracy

 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej
 • schroniska dla nieletnic
 • zakłady karne
 • policja - jednostki prewencji
 • jako kurator sądowy
 • jako pedagog szkolny
 • świetlica szkolna
 • świetlice socjoterapeutyczne

Wybrane przedmioty

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • patologie społeczne
 • diagnostyka resocjalizacyjna
 • wybrane zagadnienia z kryminologii
 • wybrane zagadnienia z pedagogiki penitencjarnej
 • metodyka pracy kuratora sądowego
 • metodyka profilaktyki społecznej
 • programowanie profilaktyki społecznej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl