EN RU UK

Prawo w biznesie

Od roku akademickiego 2014-2015, jako odpowiedź na oczekiwania uczniów szkół średnich oraz zapotrzebowanie rynku pracy, proponujemy podjęcie kształcenia na 3 letnich studiach prawniczych na kierunku „Prawo w biznesie”. Absolwent tego kierunku posiada wszechstronną wiedzę o prawno-ekonomicznych aspektach funkcjonowania gospodarki rynkowej, rozumie teksty prawne, interpretuje przepisy oraz posługuje się regułami logicznego rozumowania. Analizuje oraz ocenia wzajemne interakcje między „zewnętrznymi” (niezależnymi od podmiotów gospodarczych) oraz „wewnętrznymi” (zależnymi od podmiotów gospodarczych) czynnikami ekonomicznymi i prawnymi wpływającymi na sytuację podmiotu gospodarczego. Ponadto jest przygotowany do opracowywania i realizowania działań gospodarczych, z uwzględnieniem ich wymiaru ekonomicznego i prawnego. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które nabywa absolwent tego kierunku, w ramach modułów podstawowych, kierunkowych, ogólnych oraz specjalnościowych, są uzupełniane w umiejętności i kompetencje praktyczne nabywane w trakcie obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych. Profil kształcenia określony doborem modułów, wykładami, ćwiczeniami i seminarium, pozwala absolwentowi studiów pierwszego stopnia na dalsze kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia w renomowanych uczelniach w Polsce, szczególnie na kierunkach „administracja” i „ekonomia”.

Opłaty

Nauka w KPSW jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, skończywszy na płatności w 12 ratach na rok. Między poszczególnymi systemami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat tym wysokość czesnego jest niższa.

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.:

 • zniżka rodzinna – dla studiujących w KPSW rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa (zniżka udzielana jest od II semestru),
 • dla absolwentów szkół objętych patronatem KPSW i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy - obniżki wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów,
 • zmniejszenie czesnego dla studiujących w KPSW pracowników Uczelni i członków ich rodzin studiujących w KPSW,
 • dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni, stypendia Prezydenta KPSW w Bydgoszczy – dla osób z wysoką średnią na świadectwie maturalnym, sportowców itp.

 

Rekrutacja

4 kroki do sukcesu!

KROK I

Zdałeś maturę i myślisz co dalej? A może skończyłeś studia I stopnia i chcesz kontynuować naukę, ale nie wiesz na co się zdecydować? Wejdź na nasz Portal Rekrutacyjny (www.kpsw.edu.pl/rekrutacja) i z oferty studiów I lub II stopnia wybierz interesujący Cię kierunek oraz specjalność.

II KROK

A - osobiście - wypełnij podanie w Biurze Rekrutacji i złóż wymagane dokumenty

B - online - dokonaj rejestracji przez Internet wpisując adres strony: www.srs.kpsw.edu.pl (poniżej znajdziesz instrukcję wypełnienia elektronicznego formularza

ELEKTRONICZNY FORMULARZ

Etap 1. Wybór kierunku - w tym miejscu określasz:

 • formę studiów, czyli to, czy chcesz studiować stacjonarnie (dziennie) czy niestacjonarnie (zaocznie, zajęcia średnio dwa razy w miesiącu w weekendy),
 • uzyskiwany tytuł oraz stopień studiów, na którym chcesz podjąć naukę - licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie jednolite - w przypadku kierunku prawo,
 • a także określ wydział, kierunek, specjalność, która Cię interesuje. 

Etap 2. Dane osobowe - w tym miejscu wpisujesz swoje podstawowe dane osobowe.

Etap 3. Dane teleadresowe - zadbaj o podanie aktualnych danych do kontaktu w celu uniknięcia problemów z komunikacją.

Etap 4. Dane dodatkowe - w etapie 4. musisz nam podać m.in. nazwę szkoły/uczelni jaką ukończyłeś, a także określić języki obce, których naukę chcesz kontynuować.

Etap 5. Wydruk formularza - w tym miejscu z danych, które wpisałeś system automatycznie wygeneruje wniosek przyjęcia na studia; sprawdź jego poprawność, wydrukuj i z podpisanym formularzem oraz kompletem dokumentów przyjdź do Biura Rekrutacji KPSW bądź do Punktu Rekrutacyjnego.

KROK III

Kandydaci na studia I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis do wglądu,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa do wglądu,
 • kserokopię dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu,
 • 2 kolorowe, podpisane zdjęcia (zgodnie z wymogami zdjęć do dowodu osobistego),
 • orzeczenie specjalisty logopedy (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek "pedagogika", specjalność "edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"),
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program kształcenia wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (Budownictwo, Informatyka) – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji,
 • okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli jest wymagana (Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Bydgoszczy, nr konta: 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000).
  Uwaga promocja!!! 0 zł opłaty rekrutacyjnej oraz 0 zł wpisowego do 30 listopad 2016 r. więcej informacji 
  na stronie: 
   kpsw.edu.pl/aktualnosci/Zegar-tyka-Czas-ucieka

KROK IV

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia (wyniki  sprawdź na: www.wynikirekrutacji.kpsw.edu.pl lub dowiedz się o nich osobiście), odbierz decyzję i podpisz "umowę o naukę" wybierając przy tym system płatności za studia (opłata jednorazowa lub w ratach).

 

Biuro Rekrutacji

pokój 3B (parter) w budynku B

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

 

 

 

czynne:
Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 16:00
Sobota: 8:00 do 16:00
Niedziela: Nieczynne


 

 

 

 

  

Punkt Rekrutacyjny - nieczynny

ul. Piotrowskiego 12-14, pok. 16
85-098 Bydgoszcz

 

Punkt Rekrutacyjny od 01 września 2016 r. przeniesiony do Biura Rekrutacyjnego

na ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy (koło hali Łuczniczka) - ZAPRASZAMY!