EN RU UA

Administracja europejska - nowość

Przykładowe miejsca pracy

 • urzędy administracji instytucji UE,
 • urzędy administracji rządowej i samorządowej,
 • jednostki współpracujące z UE lub pozyskujące środki unijne.

Wybrane przedmioty na specjalności

 • system instytucjonalny Unii Europejskiej,
 • prawo administracyjne,
 • system prawny i dokumentacja urzędowa UE,
 • wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE,
 • wspólna polityka rolna,
 • wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa,
 • programy i fundusze UE,
 • europejska polityka społeczna,
 • europejski system ochrony praw człowieka i obywatela,
 • samorząd terytorialny i regionalizm w Europie,
 • integracja Polski z UE,
 • zarządzanie projektami UE.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl