EN RU UA

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent wykazuje się ogólną wiedzą na temat stosunków ekonomicznych, panujących w Europie i na świecie, międzynarodowego prawa handlowego, jak i międzynarodowego systemu finansowego. Posiada wiedzę związaną z polityką handlu zagranicznego, polityką celną czy polityką gospodarczą, jak również z podstaw marketingu, promocji i reklamy. Samodzielnie analizuje i interpretuje zjawiska zachodzące w handlu krajowym i zagranicznym. Zna zasady współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków panujących w Unii Europejskiej.

Przykładowe miejsca pracy

 • instytucje państwowe,
 • jednostki samorządowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • firmy zorientowane na współpracę z zagranicą,
 • koncerny międzynarodowe,
 • izby celne,
 • międzynarodowe korporacje.

Wybrane przedmioty

 • finanse międzynarodowe,
 • europejska integracja walutowa,
 • europejska integracja gospodarcza,
 • prawo konsularne i protokół dyplomatyczny.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl