EN RU UA

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Absolwent wykazuje się ogólną wiedzą na temat stosunków ekonomicznych, panujących w Europie i na świecie, międzynarodowego prawa handlowego, jak i międzynarodowego systemu finansowego. Posiada wiedzę związaną z polityką handlu zagranicznego, polityką celną czy polityką gospodarczą, jak również z podstaw marketingu, promocji i reklamy. Samodzielnie analizuje i interpretuje zjawiska zachodzące w handlu krajowym i zagranicznym. Zna zasady współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków panujących w Unii Europejskiej.

Przykładowe miejsca pracy

 • instytucje państwowe
 • jednostki samorządowe
 • organizacje pozarządowe
 • firmy zorientowane na współpracę z zagranicą
 • koncerny międzynarodowe
 • izby celne
 • międzynarodowe korporacje

Wybrane przedmioty

 • finanse międzynarodowe
 • europejska integracja walutowa
 • europejska integracja gospodarcza
 • prawo konsularne i protokół dyplomatyczny

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl