EN RU UA

Polityka międzynarodowa i dyplomacja

Absolwent posiada wiedzę z dziedziny stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych relacji i zasad współżycia między poszczególnymi państwami. Zna zasady funkcjonowania państw w większych organizacjach wspólnotowych, takich jak Unia Europejska. Rozumie mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych. Wiadomości z zakresu technik negocjacji, bezpieczeństwa międzynarodowego i zarządzani kryzysami umożliwiają mu sprawne rozwiązywanie konfliktów. Potrafi stosować w praktyce zasady protokołu dyplomatycznego oraz prowadzić korespondencję dyplomatyczną.

Przykładowe miejsca pracy

  • instytucje i organizacje działające na arenie międzynarodowej
  • placówki dyplomatyczne
  • polskie przedstawicielstwa konsularne, handlowo-finansowe, kulturalne
  • instytucje związane z obecnością Polski w stosunkach międzynarodowych (np. Unia Europejska, NATO)

Wybrane przedmioty

  • współczesne stosunki polityczne
  • instytucje UE
  • marketing polityczny
  • międzynarodowe stosunki militarne
  • prawo konsularne i protokół dyplomatyczny
  • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w UE

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl