EN RU UA

Studia wschodnie

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent ma poszerzoną wiedzę z zakresu polityki, gospodarki, kultury filozofii i religii Europy Wschodniej, Kaukazu, Azji Środkowej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Zna szczegółową historię tych krajów, jak również związki łączące je z Polską czy w szerszej perspektywie - z Europą. Rozumie znaczenie Rosji i Ukrainy oraz wielkich państw azjatyckich w polityce i gospodarce światowej.

Przykładowe miejsca pracy

  • administracja publiczna
  • firmy i przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą lub współpracujące
    z partnerami państw postradzieckich i azjatyckich

Wybrane przedmioty

  • religie Wschodu
  • historia polityczna b. ZSRR
  • historia Bliskiego Wschodu
  • konflikty w świecie islamu
  • protokół dyplomatyczny
  • elementy kultury krajów Wschodu

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl