EN RU UA

Studia wschodnie

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent ma poszerzoną wiedzę z zakresu polityki, gospodarki, kultury filozofii i religii Europy Wschodniej, Kaukazu, Azji Środkowej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Zna szczegółową historię tych krajów, jak również związki łączące je z Polską czy w szerszej perspektywie - z Europą. Rozumie znaczenie Rosji i Ukrainy oraz wielkich państw azjatyckich w polityce i gospodarce światowej.

Przykładowe miejsca pracy

  • administracja publiczna,
  • firmy i przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą lub współpracujące z partnerami państw postradzieckich i azjatyckich.

Wybrane przedmioty

  • religie Wschodu,
  • historia polityczna b. ZSRR,
  • historia Bliskiego Wschodu,
  • konflikty w świecie islamu,
  • protokół dyplomatyczny,
  • elementy kultury krajów Wschodu.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl