EN RU UK

Zarządzanie*

 

 

 

 

 

 

 

PO UKOŃCZENIU KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

• marketingu, analizy rynku, rachunkowości, finansów, statystyki

• nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, terminologii, głównych teorii oraz stosowanej metodologii

• zasad analizy otoczenia i zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa, formułowania strategii rozwoju oraz zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi

• kompetencji interpersonalnych, funkcjonowania w zespole, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania

• rozwiązywania pojawiających się problemów, które dotyczą sfery organizacyjnej, prawnej czy społecznej funkcjonowania organizacji, z zachowaniem zasad etycznych

• analizowania zgromadzonych informacji i danych, na podstawie których podejmowanie są decyzje o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym w szczególności związane bezpośrednio z procesami zarządzania


Po studiach znajdujesz ciekawą pracę jako:

• przedstawiciel handlowy

• koordynator projektów

• analityk biznesowy

• marketer

• handlowiec

• lider zespołu

• kierownik sklepu

• kierownik regionu w przedsiębiorstwach handlowych

• pracowników działów IT

• pracownik działów badawczo rozwojowych instytucji

• menedżer HR

• analityk finansowy

• menedżer ds. sprzedaży

• dyrektor handlowy

• menedżer ds. bezpieczeństwa

• audytor

Po ukończeniu kierunku możesz, m. in. pracować w: różnego rodzaju przedsiębiorstwach (w tym MŚP, krajowych i międzynarodowych firmach), bankach, zakładach i firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, administracji rządowej, urzędach i izbach skarbowych, administracji samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach, własnej firmie.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl