EN RU UA

Bezpieczeństwo publiczne

Absolwent, oprócz znajomości zagadnień związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem publicznym, posiada poszerzoną wiedzę z zakresu prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń i prawa policyjnego. Zna przepisy regulujące działalność służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie, zna zasady funkcjonowania administracji w zarządzaniu kryzysowym. Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności.

Przykładowe miejsca pracy

 • administracja samorządowa i rządowa
 • jednostki zarządzania kryzysowego
 • policja
 • straż pożarna
 • straż miejska
 • straż graniczna
 • żandarmeria wojskowa
 • formacje ochrony osób i mienia

Wybrane przedmioty

 • prawo karne wykonawcze
 • system bezpieczeństwa publicznego w UE
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • prawo wykroczeń
 • prawna regulacja ochrony osób i mienia
 • prawo policyjne

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl