EN RU UA

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki
 • zarządzania ochroną danych osobowych i informacji niejawnych
 • regulacji prawnych związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych
 • zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo informacji,
  przechowywanej zarówno w systemach komputerowych, jak i poza nimi
 •  zasad przetwarzania danych osobowych
 •  wiedzy dotyczącej instytucji zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych

Przykładowe miejsca pracy

 • instytucje w państwowe oraz samorządowe
 • podmioty systemów bezpieczeństwa
 • piony jednostek zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych
 • piony odpowiedzialne za politykę bezpieczeństwa

Wybrane przedmioty

 • Regulacje prawne dotyczące danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Ochrona danych wrażliwych
 • Bezpieczeńctwo systemów IT i danych osobowych w systemach informatycznych
 • Ochrona danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
 • Zasady rejestracji zasobów danych osobowych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl