EN RU UA

Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

• gerontologii, opieki i profilaktyki gerontologicznej
• rozwijania kompetencji emancypacyjnych w ciągu życia
• prowadzenia geratropiki z wybranymi elementami arteterapii

Przykładowe miejsca pracy 

 • instytucje opiekuńcze
 • środowiskowe domy samopomocy
 • prywatne placówki opieki częściowej i całkowitej
 • świadczenie opieki domowej  (bez  specjalistycznej  opieki  pielęgnacyjnej)
 • organizowanie grup samopomocowych
 • punkty poradnictwa dla seniorów i ich rodzin
 • własna działalność gospodarcza, informacyjna, edukacyjna, usługowa
   

Wybrane przedmioty

 • edukacja gerontologiczna
 • rozwijanie kompetencji emancypacyjnych
 • geratropika z wybranymi metodykami arteterapii
 • opieka gerontologiczna
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl