EN RU UA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska)

Ścieżka 1. – dla absolwentów studiów I stopnia specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Ścieżka 2. – dla absolwentów innych specjalności

Absolwent tej specjalności ma pogłębioną wiedzę pedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną. Jest wyposażony w kompetencje niezbędnie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w różnego rodzaju placówkach i instytucjach. Posiada wiedzę z zakresu prowadzenia form działalności gospodarczej (żłobki, przedszkola, punkty przedszkolne).

Przykładowe miejsca pracy

 • przedszkola publiczne, niepubliczne
 • szkoły podstawowe
 • kluby dziecięce
 • instytucje organizujące czas wolny dzieciom

Wybrane przedmioty realizowane w 1. ścieżce kształcenia

 • psychologiczno-pedagogiczne koncepcje opieki i wychowania dzieci
  w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
 • współczesne koncepcje w dydaktyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • projektowanie nowatorskich koncepcji pedagogicznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wybrane przedmioty realizowane w 2. ścieżce kształcenia

 • podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • wprowadzenie do diagnostyki pedagogicznej
 • psychologia wychowawcza
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • edukacja językowa i literatura dziecięca w przedszkolu i szkole
 • dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych i praca z nimi

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl