EN RU UA

Edukacja zdrowotna i pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej

Po  ukończeniu  specjalności  zdobędziesz  wiedzę,  umiejętności  i kompetencje w zakresie:

• metodyki edukacji zdrowotnej, seksualnej i promocji zdrowia
• marketingu i zarządzania w sporcie
• organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych
• nowoczesnych trendów w kulturze fizyczne i sporcie
• animacji czasu wolnego
• elementów odnowy biologicznej

Przykładowe miejsca pracy

 • zakłady opieki zdrowotnej
 • administracjia rządowa oraz samorządowa
 • sektor edukacjny
 • instytucje akademickie i badawczycze
 • Systemy Ratownictwa Medycznego
 • organizacje pozarządowe
 • branża farmaceutyczna - działy promocji zdrowia
 • stanowiska przedstawicieli medycznych
 • media (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna)
 • instytucje wychowawczo-opiekuńcze (np. szkoły, internaty, domy opieki społecznej)
 • instytucje kulturalno-oświatowe
 • biura  zajmujące się działalnością  kulturalną , artystyczną, turystyczno-rekreacyjną promocyjną
 • instytucje szkoleniowe
 • organizacje i stowarzyszenia społeczno-kulturalne
 • towarzystwa regionalne
 • firmy prywatne  zajmujące się odnową biologiczną

Wybrane przedmioty

 • metodyka edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
 • podstawy edukacji seksulanej
 • marketing i zarządzanie w sporcie
 • elementy odnowy biologicznej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl