EN RU UA

Pedagogika inkluzyjna

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

• obszarów wykluczenia społecznego
• inkluzji społecznej
• komunikacji interpersonalnej
• profilaktyki społecznej
• projektowania działalności włączającej
• poradnictwa ogólnożyciowego i edukacyjnego

Przykładowe miejsca pracy 

  • instytucje samorządowe
  • instytucje opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze
  • instytucjepomocy społecznej
  • ośrodk idla uchodźców
  • instytucje kulturalne

Wybrane przedmioty

  • obszary wykluczenia społecznego  
  • inkluzja społeczna
  • projektowanie działalności włączającej           
  • poradnictwo ogólnożyciowe i edukacyjne

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl