EN RU UA

Pedagogika kreatywności

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

• diagnozowania zdolności i postaw twórczych
• psychologii twórczości
• pedagogiki twórczości
• warsztatów i treningów twórczości
• animowania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kreatywności

Przykładowe miejsca pracy 

 • instytucje kulturalne
 • placówki edukacyjne i opiekuńczo-wychowawczych
 • instytucje samorządowe
 • media
 • świetlice szkolne
 • świetlice środowiskowe
 • świetlice socjoterapeutyczne
 • fundacje prowadzące działalność  społeczną  i  profilaktyczną
 • stowarzyszenia  prospołeczne
 • warsztaty terapii  zajęciowej
 • ośrodki pomocy społecznej
 • domy opieki

Wybrane przedmioty

 • diagnoza zdolności i postaw twórczych
 • pedagogika twórczości
 • warsztat twórczości
 • animowanie kreatywności

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl